Stappenplan

Na een eerste gesprek waarbij we samen de wensen en de mogelijkheden bespreken wordt er vrijblijvend een offerte gemaakt. Bij overeenstemming zal een project afhankelijk van de opdrachtomschrijving 3 tot 5 fases doorlopen. Gedurende het gehele traject zullen de wensen van de opdrachtgever voorop staan.

  1. Voorontwerp (VO): Ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen en architectonische verschijningsvorm.
  2. Definitief ontwerp (DO): Het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de indeling, het materiaalgebruik, de afwerking, en detaillering, de constructie en de installaties.
  3. Technisch Ontwerp(TO) Het zodanig -in technische zin- uitwerken en specificeren van het bouwwerk, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming kan plaatsvinden.
  4. Prijs en contractvorming: het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’.
  5. Uitvoering: Het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk.

De bouwvergunning kan afhankelijk van het project gefaseerd aangevraagd worden of na het technisch ontwerp. Na iedere fase is er overleg en kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd. Gedurende bovenstaand proces wordt, indien nodig, gewerkt met adviseurs op het gebied van constructie, installatie en interieur.