Profiel

Na een aantal jaren gewerkt te hebben aan grootschalige woningbouwprojecten bij gevestigde bureaus zoals Architectenbureau Uytenhaak en Heren 5, ben ik in Engeland werkzaam geweest bij Sanya Polescuk Architects. Zij concentreert zich voornamelijk op kleinschalige projecten in de particuliere sector en was de inspiratie voor de start van een eigen bureau.

De wensen van de opdrachtgever en de locatiemogelijkheden zijn de eerste uitgangspunten bij ieder project. Gezocht wordt naar een optimum waarbij functionaliteit niet uit het oog verloren wordt, maar waarbij ruimtelijkheid, lichtinval en details ook van groot belang zijn. Daarnaast speelt de buitenruimte en zijn relatie tot de binnenwereld een belangrijke rol in het ontwerpproces.
Iedere verbouwing of nieuwbouw dient een verrijking te zijn van het bestaande. Dit kan ontstaan doordat een ontwerp zich voegt in de bestaande situatie of juist de dialoog aangaat. Het is niet altijd de beste keuze om krampachtig vast te houden aan het bestaande. Juist een nieuwe toevoeging kan een gebouw die gelaagdheid geven die aangeeft dat het er al enige tijd staat en dat het goed in staat is geweest meerdere functies en andere eisen van andere tijden in zich op te nemen. Onderzoek in de vorm van tekeningen of maquettes zal moeten uitwijzen wat in specifieke gevallen de beste oplossing is.

Werkwijze

Na een eerste gesprek waarbij we samen de wensen en de mogelijkheden bespreken wordt er vrijblijvend een offerte gemaakt. Bij overeenstemming zal een project afhankelijk van de opdrachtomschrijving 3 tot 5 fases doorlopen. Gedurende het gehele traject zullen de wensen van de opdrachtgever voorop staan.

  1. Voorontwerp (VO): Ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen en architectonische verschijningsvorm.
  2. Definitief ontwerp (DO): Het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de indeling, het materiaalgebruik, de afwerking, en detaillering, de constructie en de installaties.
  3. Technisch Ontwerp(TO) Het zodanig -in technische zin- uitwerken en specificeren van het bouwwerk, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming kan plaatsvinden.
  4. Prijs en contractvorming: het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’.
  5. Uitvoering: Het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk.

De bouwvergunning kan afhankelijk van het project gefaseerd aangevraagd worden of na het technisch ontwerp. Na iedere fase is er overleg en kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd. Gedurende bovenstaand proces wordt, indien nodig, gewerkt met adviseurs op het gebied van constructie, installatie en interieur.

PUBLICATIes

Beerda, Edo - “Bouwen op elkaar” in Cobouw 88 (nl) Technisch geen beletsel voor gestapelde zelfbouw, vrijdag 9 mei 2014

van der Laan, Servaas  - "Creatieve Fabrieken" in Elsevier JUIST 17 (nl), april 2015

Prijsvraag Den Haag "Bouwen op elkaar" in AD nieuwe wonen (nl), zaterdag 9 november 2013

eigen huis ontwerpen in Kavel&Huis (nl), 5 november 2017